မိုးခါးေရ

အမ်ားမိုးခါးေရေသာက္လို ့ေသာက္ရတယ္လို ့ကြ်န္ေတာ္တို ့ေျပာေျပာေနသည္မွာၾကာေနပါျပီ၊၊ တကယ္ပံုျပင္မွန္ကို ဆရာ ေက်ာ္ေစာမင္းေက်းဇူးေၾကာင့္ ႐ွင္းလင္းသြားပါသည္၊၊

ေ႐ွးအခါက ဗာရာဏသီျပည္တြင္ ဘုရင့္ပုေရာဟိတ္က ဘုရင္ကိုေျပာသည္၊၊ ေနာက္တစ္ပတ္အၾကာတြင္ မိုးၾကီးခုႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ရြာမည္၊၊ ထိုမိုးမွာ မိုးခါးၾကီးျဖစ္၍ ေသာက္မိသူမ်ား ႐ွုးၾကမည္၊၊

ဘုရင္ကေသာက္သံုးေရ သီးသန္ ့သိုေလွာင္ရန္ေျပာသျဖင့္ သူတို ့ႏွစ္ဦးသား ေရေကာင္းေရ သန္ ့ ေတြေလွာင္ထားၾကသည္၊၊ အခ်ိန္တန္၍ ေဟာကိန္းအတိုင္းမိုးခါးၾကီးရြာသည္၊၊ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား မိုးခါးေရေသာက္ျပီး ရူးကုန္ၾကေလသည္၊၊ ဘုရင္နွင့္ ပုေရာဟိတ္တို ့သာ မ႐ူးဘဲက်န္ေနခဲ့သည္၊၊

အ႐ူးမ်ားက ထုိအေကာင္းႏွစ္ေယာက္ကို လက္ညိဳးထိုးကာအ႐ူးေတြဟု စြပ္စြဲၾကသည္၊၊ ၾကာေတာ့ ထိုဒဏ္ကို မခံႏိုင္၍ ဘုရင္ႏွင့္ ပုေရာဟိတ္တို ့ႏွစ္ဦးသားမိုးခါးေရေသာက္ျပီး ႐ူးလိုက္ၾကရေလသည္၊၊

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဥပေဒသမွာ “အမ်ားမိုးခါးေရေသာက္လ်င္ ကိုယ္လည္းလိုက္ေသာက္ရမည္၊၊”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: