အားလံုးလူလိမ္

အခါတစ္မွားမွာ ဘုရင္ၾကီးတစ္ဦက ဒီလို မိန္ေတာ္မူပါသတဲ့ …

“အားလံုးေသာလူေတြဟာ လူလိမ္ေတြခ်ည္းပဲ”………….

အဲဒီအခါမွာ ယုတၱိေဗဒ ပညာရွင္တစ္ေယက္ကၾကားေတာ့

“ဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ ့အဆိုကို မွန္တယ္လို ့ပဲဆိုၾကပါစို ့”…လို ့ေျပာျပီး ဆင္ေျခတစ္ထံုးကိုဖြဲ ့ လိုက္သတဲ့၊၊ သူ ့ဆင္ေျခက………..

“ဘုရင္မင္းျမတ္က ‘အားလံုးေသာ လူတို ့သည္ လူလိမ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္’ ဟုဆိုသည္၊၊ သို ့ေသာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္လည္းလူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊၊ လူလိမ္ေျပာေသာ စကားတို ့သည္ မမွန္၊၊ ထို ့ေၾကာင့္ အားလံုးေသာ လူတို ့သည္ လူလိမ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဆိုေသာ အဆိုသည္မမွန္၊၊ ထို ့ေၾကာင့္ အားလံုးသေသာ လူတို ့သည္ လူလိမ္မ်ား မဟုတ္ၾက” လို ့ေလ်ာက္လဲခ်က္ေပးသတဲ့၊၊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: