စိတၱဇ ဟာသ

ရယ္ဘို ့ေမ့ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့၊၊ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ရဲ ့ E-mail ကပါ၊၊

စိတၱဇ ဟာသ

စိတၱဇ ေဆးရုံတစ္ခုတြင္ျဖစ္သည္။
လူနာမ်ားသည္ နံပါတ္ တစ္ခုကိုေအာ္ဟစ္ေနၾက
ရာေဆးရံုတစ္ခုလံုး ဆူညံေနသည္။ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ ကလူနာမ်ားကို
ေမးသည္။
“37…………37…………37”
“ဘာလို ့ 37 လို ့ေအာ္ေနရတာလဲ”
လူနာမ်ားကအေပၚကို လက္ညိုးထုိး ျပၾကတယ္။


အဲဒါနဲ ့ဆရာ၀န္လည္း အေပၚထပ္ကို တက္သြားသည္။ အေပၚထပ္တြင္လည္း
“37……………..37……”
“ဘာလိုအဲဒီလိုေအာ္ေနၾကတာလဲ”
လူနာမ်ားက အေပၚကို
လက္ညိုးထိုးျပၾကျပန္သည္။အဲဒါနဲ ့ဆရာ၀န္လည္း အေပၚထပ္ကို တက္သြားသည္။
အေပၚထပ္တြင္လည္း 37 ကိုေအာ္ေနၾကသည္။
“ငါကိုေျပာၾကစမ္းပါအံုး….ဘာလို ့37 လို ့ေအာ္ေနတာလဲ..”
လူနာမ်ားကေအာက္ကို လက္ညိုးထုိး ျပၾကတယ္။ ဆရာ၀န္လည္း
ေအာက္ထပ္ကိုငံု ၾကည္ ့လိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ ေနာက္နားက လူနာက ဆရာ၀န္ကို
ေလးထပ္တိုက္ေပၚကေန ကန္ခ်လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့လူနာေတြက ဆက္ရြတ္ၾကတယ္။
“38………….38…………
……38”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: